Höjdare tar över Bonniers mag+

Resume´, av Karl-Johan Byttner, 16 April, 2012.