Testa att skapa tidningar för iPad

– Joel Westerholm, Cap&Design, April 4, 2011